Blog

FB post (1)

BÁO CÁO TIN NHẮN

CHƯƠNG TRÌNH “TOÀN DÂN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19”

Từ ngày 25/3/2020 đến hết ngày 31/03/2020

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thực hiện chương trình “ Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid 19”, EPCO FOODS đã thành công gửi 98 tin nhắn đến 1407, tương đương với số tiền 1.960.000 VNĐ để ủng hộ, cổ vũ và hỗ trợ những chiến sĩ ở tuyến đầu (cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch ) đang ngày đêm làm nhiệm vụ cao cả.

EPCO FOODS sẽ tiếp tục thực hiện duy trì tham gia chương trình đến hết ngày 18/06/2020.

https://drive.google.com/drive/folders/1Dx40wiNPW-qE1DBr_WbibFcObOR94Amu?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1_yhnD6PlQywjax0OPQZF-vDguL2cQlzD?usp=sharing

Công ty TNHH EPCO FOODS
???? epcofoods.com
???? 094 199 9247
???? 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Comments (2.219)

Leave a comment