Chi tiết Sản phẩm

Hạnh Nhân Cắt Lát – EPCO FOODS (200gr)

  • Trọng lượng: 200gr
  • 100% Hạt hạnh nhân cắt lát
  • Sản phẩm được đóng gói bởi Công ty TNHH Epco Foods, Việt Nam
So sánh
Chia sẻ:
Close menu